نبض شهر مجموعه ای است شامل طراحان و مشاوران تبلیغاتی که با تلاش در خلق زیبایی بصری و بکارگیری آن، می کوشد محصولات، اجناس یا خدمات شما را به زندگی روزانه مردم نزدیک تر کنند . امیدواریم با توجه به اهمیت انکارناپذیر تبلیغات مؤثر و استقبال شما، بتوانیم گام های بعدی را در جهت ارتقای سطح تبلیغات شهری برداریم.